Pasi Parkkali

Äänestä Pasia, niin tulee toiveistasi tosia!

Ikäihmisille arvokas vanhuus

Soteuudistuksesta huolimatta laadukkaat terveys ja sosiaalipalvelut sekä
terveysasema tulee säilyä Laitilassa. Ikäihmisten kotihoitopalveluista tulee huolehtia.
Ikäihmisille arvokas vanhuus.

Pienyrittäjät

Käyttämällä oman kylän palveluita tuetaan pienyrittäjiä ja samalla turvaamme niiden olemassa olon.
Myös kuntalaisille on tärkeää, että meillä on palveluita omassa kaupungissamme.
Pidetään yhdessä huolta meidän yhteisestä tulevaisuudesta ja ollaan siten tekemässä Mainiompaa Laitilaa!

Pelastetaan terveyskeskukset – kun vielä voimme

”Terveyskeskukset ovat terveydenhuollon perusta. Päättäjien tehtävä on kehittää kuntaa asukkaiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Terveydenhoitoon, mielenterveyspalveluun ja päihdehuoltoon pitää saada kunnassa nopeasti apua. Terveyskeskuslääkärin työ on tosi arvokasta.”

Työpaikkojen turvaaminen

Kaupungin taloudenpidosta ja työpaikoista tulee kaupungin omalta osaltaan huolehtia ja
edistää niin, että Laitilaan ja kaupunkiseudulle saadaan uusia työpaikkoja.

Pasi Parkkali

Kun vanhemmat ovat jo ikääntyneet ja jäänet politiikasta sivummalle, päätin jatkaa verenperintöä ja asettua kunnallisvaaliehdok kaaksi nykyisessä asuinkaupungissani Laitilassa. Toimin aikoinaan Nokialla As. Oy Lauttakorventien hallituksessa ja SDP: n nuorisojärjestötyössä.

Tällä hetkellä olen Laitilan työväenyhdist ys Samp o 1 Ry:N johtokunnan jäsenä ja varapiirikokousedustajana.

Lue lisää...